Paola Biondi

Paola Biondi

Sondrio, Thymiama
 

Currently employed at Thymiama

 

Previous: Università Degli Studi Di ROMA La Sapienza

Experiences

Sondrio

At Thymiama

From giugno 2015 to Present