ELIO PETRONE

ELIO PETRONE

Sales Manager Fashion Retail, QUERY SPA